атлантически в PONS речника

Преводи за атлантически в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Атлантѝчески океа̀н СЪЩ м ГЕОГР

Индивидуални преводни двойки

Преводи за атлантически в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

атлантически Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文