атлас в PONS речника

Преводи за атлас в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

атла̀с <-ът, -и, бр: -а > СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за атлас в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

атлас Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文