атентат в PONS речника

Преводи за атентат в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

атента̀т <-ът, -и, бр: -а > СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за атентат в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

атентат Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文