ансамбъл в PONS речника

Преводи за ансамбъл в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

анса̀мб|ъл <-ълът, -ли, бр: -ъла > СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ансамбъл в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

ансамбъл Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Gesangs- und Tanzensemble

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文