архитектурен в PONS речника

Преводи за архитектурен в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

архитекту̀р|ен (-на)

архитектурен -но <-ни> ПРИЛ:

Architektur-
Bau-
Индивидуални преводни двойки

Преводи за архитектурен в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

архитектурен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文