хвана в PONS речника

Преводи за хвана в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

хвана → хващам

Вижте също: хва̀щам

2. хващам и прен:

II.хва̀щам нсв VERB рефл хващам се

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за хвана в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

хвана Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文