унищожаем в PONS речника

Преводи за унищожаем в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за унищожаем в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

унищожаем Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文