совалка в PONS речника

Преводи за совалка в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

сова̀лк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за совалка в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

совалка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文