превеждам в PONS речника

Преводи за превеждам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

превѐждам1 нсв, преведа̀ св VERB прх

превѐждам2 нсв, преведа̀ св VERB прх

превѐждам3 нсв, преведа̀ св VERB прх

Преводи за превеждам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

превеждам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文