потребителят в PONS речника

Преводи за потребителят в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ѝнтернет потребѝтел <-ят, -и> СЪЩ м ИНФОРМ

потребѝтел <-ят, -и> СЪЩ м, потребѝтелк|а <-ата, -и> СЪЩ ж ТЪРГ, ИНФОРМ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за потребителят в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

потребителят Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文