пилешко в PONS речника

Преводи за пилешко в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за пилешко в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

пилешко Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文