необходим в PONS речника

Преводи за необходим в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

необходим <-и> ПРИЛ:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за необходим в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

необходим Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文