надути в PONS речника

Преводи за надути в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

наду̀т (-а) <-и> ПРИЛ

Преводи за надути в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

надути Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文