надут в PONS речника

Преводи за надут в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

наду̀т (-а) <-и> ПРИЛ

Преводи за надут в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

надут Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文