излагам в PONS речника

Преводи за излагам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.изла̀гам нсв, изло̀жа св VERB прх

II.изла̀гам нсв, изло̀жа св VERB рефл излагам се

Преводи за излагам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

излагам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文