залепвам в PONS речника

Преводи за залепвам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.залѐпвам нсв, залепя̀ св VERB прх

II.залѐпвам нсв, залепя̀ св VERB нпрх

III.залѐпвам нсв, залепя̀ св VERB рефл залепвам се

Преводи за залепвам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

залепвам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文