галета в PONS речника

Преводи за галета в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

галѐта <-та> СЪЩ ж без мн ГОТВ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за галета в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

галета Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文