галерия в PONS речника

Преводи за галерия в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

галѐри|я <-ята, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за галерия в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

галерия Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文