бордо в PONS речника

Преводи за бордо в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

бордо̀ <неизм> СЪЩ ср без мн

борд1 <бо̀рдът, бо̀рдове, бр: бо̀рда> СЪЩ м

2. борд АДМ (съвет, комитет):

борд2 <бо̀рдът, бо̀рдове, бр: бо̀рда> СЪЩ м СПОРТ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за бордо в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

бордо Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文