английски » немски

Преводи за „fees“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

ˈboard·ing fees NOUN pl

legal fees NOUN ECOLAW

Специализирана лексика

transaction fees NOUN FINMKT

Специализирана лексика

ˈtop-up fees NOUN

advance of legal fees NOUN ECOLAW

Специализирана лексика

burden of fees NOUN MKT-WB

Специализирана лексика

category of fees NOUN ACCOUNT

Специализирана лексика

debtor of fees NOUN MKT-WB

Специализирана лексика

recipient of fees NOUN MKT-WB

Специализирана лексика

scale of fees NOUN MKT-WB

Специализирана лексика

bond and equity brokerage fees NOUN FINMKT

Специализирана лексика

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文