supplies в PONS речника

Преводи за supplies в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

2. supply COM:

3. supply no pl ECON:

Преводи за supplies в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

supplies Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文