replacement в PONS речника

Преводи за replacement в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

3. replacement (act of substituting):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за replacement в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

replacement Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文