френски » немски

sous-traiter [sutʀete] VERB trans

1. sous-traiter (donner en sous-traitance):

2. sous-traiter (agir comme sous-traitant):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文