френски » немски

Преводи за „quarante“ в френски » немски речника (Отидете на немски » френски )

I . quarante [kaʀɑ͂t] NUM

3. quarante (dans l'indication de l'heure):

4. quarante (dans l'indication des époques):

5. quarante (dans l'indication de l'ordre):

II . quarante [kaʀɑ͂t] NOUN m inv

1. quarante:

2. quarante (numéro):

3. quarante TRANSP:

die Vierzig fam

4. quarante (taille de confection):

III . quarante [kaʀɑ͂t] NOUN f (table, chambre... numéro quarante)

IV . quarante [kaʀɑ͂t]

Вижте също: cinquante , cinq

I . cinquante [sɛ͂kɑ͂t] NUM

2. cinquante (dans l'indication de l'âge, la durée):

3. cinquante (dans l'indication de l'heure):

4. cinquante (dans l'indication des époques):

5. cinquante (dans l'indication de l'ordre):

II . cinquante [sɛ͂kɑ͂t] NOUN m inv

1. cinquante:

2. cinquante (numéro):

3. cinquante TRANSP:

4. cinquante (taille de confection):

III . cinquante [sɛ͂kɑ͂t] NOUN f (table, chambre... numéro cinquante)

IV . cinquante [sɛ͂kɑ͂t]

I . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] NUM

6. cinq (dans les noms de personnages):

7. cinq TV:

TV 5

Phrases:

das war knapp! fam

III . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] NOUN f (table, chambre... numéro cinq)

IV . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] ADV

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文