френски » немски

II . faible [fɛbl] NOUN m, f

2. faible (personne sans volonté):

III . faible [fɛbl] NOUN m sans pl

IV . faible [fɛbl]

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文