стил в PONS речника

Преводи за стил в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

стил <стилъ̀т, стѝлове, бр: стѝла > СЪЩ м

Преводи за стил в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

стил Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文