сведение в PONS речника

Преводи за сведение в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

свѐдени|е <-я> СЪЩ ср

Индивидуални преводни двойки

Преводи за сведение в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

сведение Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文