осмия в PONS речника

Преводи за осмия в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Вижте също: трѐти

трѐт|и (-а) <-и> ЧИСЛ

2. трети ЮР, ФИН:

Dritt-
Dritte(r) f(m)
Индивидуални преводни двойки

Преводи за осмия в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки
achte(r, s)

осмия Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文