опирам в PONS речника

Преводи за опирам в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

опѝрам1 нсв, опера̀ св VERB прх

I.опѝрам2 нсв, опра̀ св VERB прх

II.опѝрам2 нсв, опра̀ св VERB нпрх

III.опѝрам2 нсв, опра̀ св VERB рефл опирам се

Индивидуални преводни двойки

Преводи за опирам в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки
etw (an etw akk, ) anlehnen

опирам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

etw (an etw akk, ) anlehnen

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文