началник в PONS речника

Преводи за началник в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

нача̀лни|к (началничка) <-кът, -ци> СЪЩ м (f)

Vorgesetzte(r) f(m)
Leiter(in) m (f)
Chef(in) m (f)
Führer(in) m (f)

Преводи за началник в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

началник Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文