казано в PONS речника

Преводи за казано в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

каза̀н <-ът, -и, бр: -а > СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за казано в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

казано Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文