вата в PONS речника

Преводи за вата в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

ва̀т|а <-ата, -и> СЪЩ ж

ват <ва̀тът, ва̀тове, бр: ва̀та > СЪЩ м ФИЗ, ИНФОРМ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за вата в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

вата Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文