брака в PONS речника

Преводи за брака в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

брак1 <-ът, -ове, бр: -а > СЪЩ м ЮР

Ehe f

брак2 <бра̀кът> СЪЩ м без мн

Преводи за брака в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

брака Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文