автомат в PONS речника

Преводи за автомат в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

автома̀т <-ът, -и, бр: -а > СЪЩ м

Преводи за автомат в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

автомат Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文