широки в PONS речника

Преводи за широки в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

широ̀к (-а) <-и> ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за широки в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

широки Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文