табла в PONS речника

Преводи за табла в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

та̀бл|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за табла в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

табла Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文