съществен в PONS речника

Преводи за съществен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

съществен <-и> ПРИЛ:

Преводи за съществен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

съществен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文