съсипвам в PONS речника

Преводи за съсипвам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.съсѝпвам нсв, съсѝпя св VERB прх

II.съсѝпвам нсв, съсѝпя св VERB рефл

Преводи за съсипвам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

съсипвам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文