смъртта в PONS речника

Преводи за смъртта в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

смърт <смъртта̀, рядко смъ̀рти> СЪЩ ж

1. смърт (умиране):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за смъртта в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

смъртта Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文