ролята в PONS речника

Преводи за ролята в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ролята в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to play a role THEAT
to play a role fig

ролята Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to look the part THEAT

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文