работодател в PONS речника

Преводи за работодател в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

работода̀тел <-ят, -и> СЪЩ м, работода̀телк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за работодател в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

работодател Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文