пълната в PONS речника

Преводи за пълната в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за пълната в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

пълната Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文