пропускам в PONS речника

Преводи за пропускам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

пропу̀скам нсв, пропу̀сна св VERB прх

1. пропускам (изпускам):

Преводи за пропускам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

пропускам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文