помещение в PONS речника

Преводи за помещение в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

помещѐни|е <-я> СЪЩ ср

Индивидуални преводни двойки

Преводи за помещение в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

помещение Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文