пешеходец в PONS речника

Преводи за пешеходец в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за пешеходец в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

пешеходец Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文