пети в PONS речника

Преводи за пети в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Вижте също: трѐти

II.трѐти ПРИЛ в съчет. с част

Индивидуални преводни двойки

Преводи за пети в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

пети Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文