обработвам в PONS речника

Преводи за обработвам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

обрабо̀твам нсв, обрабо̀тя св VERB прх

1. обработвам (подготвям, оформям):

Преводи за обработвам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

обработвам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文