нощна в PONS речника

Преводи за нощна в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за нощна в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

нощна Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文