момент в PONS речника

Преводи за момент в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

момѐнт <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за момент в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

момент Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文