механизъм в PONS речника

Преводи за механизъм в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

механѝз|ъм <-мът, -ми, бр: -ъма> СЪЩ м ТЕХН, ИНФОРМ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за механизъм в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

механизъм Примери от PONS речника (редакционно проверени)

release PHOT, TECH

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文